JEDZENIE ZAMIAST BOMB

Inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb (ang. Food Not Bombs) jest międzynarodową, nieformalną kampanią na rzecz światowego pokoju i sprawiedliwości społecznej. Zainicjowana została w latach 80-tych w USA podczas protestów antynuklearnych i antymilitarnych. Obecnie grupy JZB funkcjonują w większości dużych miast świata, nie posiadają zhierarchizowanej struktury, opierają się na dobrowolnej aktywności wolontariuszy. JZB działa całkowicie oddolnie, nie pobiera dotacji od państwa, ani innych instytucji, nie posiada sponsora, nie jest też związana z żadną grupą wyznaniową. Przesłaniem akcji jest sprzeciw wobec panującego obecnie systemu. Ogromne marnotrawstwo żywności w krajach bogatych, niszczenie jej nadwyżek dla utrzymania wysokich cen, komercjalizacja i podporządkowanie logice zysku każdej strefy życia, czy w końcu kolejne wojny o stale kurczące się zasoby. Konsekwencją są miliony ludzi na świecie cierpiących głód, tysiące umierających każdego dnia, rozszerzające się obszary nędzy również w tzw. krajach dobrobytu. W samej Polsce, gdzie ponad połowa mieszkańców żyje poniżej poziomu socjalnego minimum, liczba bezdomnych to wciąż dziesiątki tysięcy, a prawie dwa miliony ludzi musiało wyemigrować w poszukiwaniu lepszego życia, rząd przeznacza publiczne środki na kolejne wojny i rozbudowę instalacji militarnych.

W miejsce pogoni za zyskiem i szerzonego przez korporacyjnych propagandzistów kultu konsumpcji, staramy się promować idee pomocy wzajemnej i międzyludzkiej solidarności. Odzyskiwane przez nas nadwyżki żywności, które trafiłyby na śmietnik, niewielkim wysiłkiem przetwarzamy w pełnowartościowe, wegetariańskie posiłki, które następnie rozdajemy najbardziej potrzebującym. Nasze akcje zazwyczaj odbywają się w reprezentacyjnych częściach miasta, dzięki czemu również „porządni obywatele” mają okazję zobaczyć drugą stronę „dobrobytu”, na co dzień niedostrzeganą z okna samochodu, odizolowaną murem strzeżonego osiedla, czy zagłuszaną przez nieustanną, wszechobecną propagandę konsumpcyjnego raju…

Nasza działalność nie ogranicza się jednak jedynie do akcji czysto charytatywnych. Mamy świadomość, że dokarmianie głodnych, mimo iż bardzo ważne, jest tylko doraźnym działaniem, nieeliminującym przyczyn problemu. Dlatego też czynnie wspieramy działania zmierzające do zmiany obecnego modelu społecznego. Uczestniczyliśmy w warszawskich szczytach antyglobalistów, wspomagaliśmy ekologów w obozie nad Rospudą, braliśmy udział w protestach antywojennych oraz przeciwko instalacji w Polsce tzw. tarczy antyrakietowej. Wspieraliśmy również protestujące w Warszawie pielęgniarki. Promujemy też samoorganizację i pomoc wzajemną.

Jeżeli nasze przesłanie jest ci bliskie, zapraszamy do współpracy. Potrzebna jest pomoc w przygotowywaniu i rozdawaniu posiłków, transporcie żywności itd. Mile widziane jest też wsparcie finansowe i rzeczowe. Potrzebujemy termosów, naczyń i oczywiście produktów spożywczych. Jeśli chcesz pomóc skontaktuj się z nami.